مدیر سیستم
  تقدیر از دانشجویان جدیدالورود95 وبرتر کلان منطقه هشت ستاد شاهد و ایثارگر
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/09/20
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان : گردهمایی دانشجویان جدید الورود 95 ستاد شاهد و ایثارگر و تقدیر از 18 دانشجوی برتر کلان منطقه هشت ستاد شاهد و ایثارگر با حضور رئیس دانشگاه و مدیر کل بنیاد شهید استان در شامگاه دوشنبه 15 آذرماه برگزار شد.

که در این مراسم دکتر حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سردار حسنی سعدی مدیر کل بنیاد شهید استان سخنرانی کردند.

و همچنین دکتر پرداختی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رابطه با اعجازهای قرآنی سخن گفت.و در پایان مدیر ستاد شاهد دکتر کاظم زاده مقررات و آئین نامه مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر توضیحاتی داده شد.