مدیر سیستم
  طرح یک عکس، یک تجربه، یک خاطره
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/18
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :


ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه همانند سال های قبل جهت استقبال از دانشجویان جدیدالورود طرحی را باعنوان طرح یک عکس، یک تجربه ، یک خاطره در بین غرفه های تشکل ها و کانون های دانشجویی برگزار کرد .

این طرح جهت تکریم دانشجویان محجبه چادری بود که بااهداء یک  شاخه گل وگرفتن عکس یادگاری از یادمان شهدای دانشگاه صورت گرفت .وهم چنین  برای دیگر دانشجویان که چادری نبودندبا گذاشتن چادر در اختیار آنان چادر پوشیدن راتجربه کرده باشند.و در پایان مراسم عکس دانشجویانی که در این طرح شرکت کردند چاپ وشاسی زده و  به آنان هدیه شد.

وهم چنین  مسئولین دانشگاه از این طرح دیدن کردند و از یادمان شهدا عکس یادگاری انداختند.