مدیر سیستم
  مسابقه فرهنگی نماز شماره 4
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/03
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

چهارمین مسابقه فرهنگی نماز از سلسله سخنرانی های استاد پناهیان

در تاریخ  : جمعه 95/7/9 ساعت نه شب برگزار می شود به این صورت که یک خلاصه پنج خطی  از صوت به تلگرام دکتر کاظم زاده ارسال شود وبعد از تایید نهایی در قرعه کشی شرکت داده می شود و به سه نفر به قید قرعه 50000 تومان داده می شود .