مدیر سیستم
  برندگان مسابقه فرهنگی نماز
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/29
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

نفرات برتر اولین مسابقه فرهنگی نماز
1- مریم جانثار
2-مصطفی شمس الدینی
3- سوده امینی
4- محدثه قاسمی
5- هاجر شمس الدینی
6- رقیه سلیمان


نفرات برتر دومین مسابقه فرهنگی نماز
1- امیرهاشم امین زاده
2- فاطمه توحیدی
3- فائزه پورسلطان
4- بهجت ابراهیم
5- آذر شمس الدینی


نفرات برتر سومین مسابقه فرهنگی
1-زهره زند وکیلی
2- ام البنین بدخشان
3- فائزه پور سلطان