مدیر سیستم
  جواب سوالات مسابفه فرهنگی شماره 3 نماز
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/26
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

                                  مسابقه فرهنگی شماره 3 نماز از سلسله سخنرانی های استاد پناهیان

سوال اول : استاد پذیرفتن تلخی نماز بخاطر تکرارزیاد را به چه چیز تشبیه کرده است ؟

1-     لج کردن با خود     2- ادب کردن خود     3- جنگیدن با خود       4- سختی دادن به خود

سوال دوم : به گفته استاد وقت گذاشتن برای نماز اول وقت مثل چیه ؟

1-     انفاق برای خداست    2- جهاد برای  دین خدا        3- جان دادن برای خداست      4- همه گزینه ها

سوال سوم : به گفته استاد چه موقع امام زمان  می آید ؟

1-     زمانی که اهل عالم خوب بشوند    2- زمانی که اهل عالم همه مسلمان بشوند       3- شیعیان همه خوب شوند               

4- شیعیان گناه نکنند

سوال چهارم : نماز مودبانه  باعث خرد شدن چه صفتی از صفات بد انسان می شود؟

1-     غرور           2- تکبر             3- حسادت               4- تنبلی

سوال پنجم :  به گفته استاد چه زمانی دنیا عوض می شود ؟

1-     زمانی که کبریایی خداوند به قلب انسان نشست                2- زمانی که عظمت خداوند به قلب انسان نشست

3-زمانی که عشق و معرفت به هدا در قلب انان نشست       4- هرسه

سوال ششم : حاج سید احمد خمینی نزد کدام عالم بزرگ رفتند برای تسلای دل مادرشان بعد از رحلت امام(ره) ؟

1-     آیت اله قاضی    2- آیت اله بهاء الدینی     3- آیت اله مرعشی      4- آیت اله بهجت

سوال هفتم : به گفته استاد حداقل اقدام علیه خود برای رسیدن به محبت و عشق و وفا به خداوند در چیست ؟

1-     نماز اول وقت خالصانه     2- نماز اول وقت با درک عظمت      3- نماز اول وقت بی تکبر     4- نماز اول وقت مودبانه

سوال هشتم : حرم خدا کجاست ؟

1-     قلب                2- نماز                     3   - مسجد                      4- روح

سوال نهم : استاد مشکلات دنیا را موقع خواندن نماز به چی تشبیه کرده است ؟

1-     جهاد دراه خدا        2- وضو گرفتن        3- کفش               4- کفش داری

سوال دهم : بالاترین تقوا چیست ؟

1-     کبریایی خداوند                 2- نماز                  3- عظمت خداوند                4- اعتقاد به خداوند