کانون امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 
کانون علمی – فرهنگی ایثار
معرفی:
           
*کانون ایثار بخشی از اداره ی شاهد و ایثارگر دانشگاه محسوب می شود که در راستای گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد انگیزه برای تلاش مضاعف و هدفمند در عرصه های علمی ، پژوهشی و فرهنگی به طراحی، برنامه ریزی و اجرا می پردازد.
           
*کانون ایثار در زمینه فرهنگی (ادبی، هنری، ورزشی)، علمی، دینی و اخلاقی فعالیت میکند.
اهداف کانون:
*           انسجام بخشی و تقویت فعالیت های علمی و فرهنگی که هم اینک توسط اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه در حال انجام است.
*            پررنگ کردن نقش دانشجویان شاهد و ایثارگر در جریان ها و خیزش های علمی و فرهنگی  کشور
*           تلاش برای بازخوانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
*           برنامه ریزی و اجرای برنامه های ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
*           برگزاری مسابقات ورزشی، جشنواره ها، گردهمایی ها، نمایشگاه ها، نمایشگاه ها و نشست های تخصصی علمی به مناسبت های مختلف
ارکان و تشکیلات:
*           مجمع عمومی
*            شورای مرکزی
اعضای کانون:
     الف) اعضای اصلی: به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه که در کانون فعالیت می کنند اطلاق می گردد.
*           ب) اعضای عادی: کلیه ی دانشجویان شاهد و ایثارگر به عضویت کانون در آمده اند.
*            ج) اعضای افتخاری: به دانشجویان غیرشاهد و ایثارگر اطلاق می شود که به عضویت کانون در آمده و فعالیت می کنند.
*           تبصره: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند حداکثر سه سال بعد از فراغت از تحصیل در هر مقطع در عضویت کانون باشند.